První schůzka

Na první schůzce jde o vzájemné poznání, zjištění a pochopení potřeb klienta. Dále pak o oboustranné posouzení možné vzájemné spolupráce. Je nutné nalézt soulad mezi potřebou a očekáváním klienta a naším spektrem služeb. Při první schůzce je též nezbytné prodiskutovat administrativní záležitosti (potřebné podklady, rozsah práce, očekávané výstupy a další aspekty budoucí spolupráce). Na základě úvodní schůzky a po návštěvě místa realizace bude vypracována cenová nabídka.