Potřebné podklady

  • okótovaný půdorys + údaj o výšce stropu
  • fotografie stávajícího stavu
  • přehled (popis, fotografie a rozměry) prvků, které již byly v prostoru určeny a nebudou se měnit (např. okna, podlaha, dveře, nedávno zakoupená sedací souprava, obrazy, jiný nábytek)
  • informace o místě a budově, v níž se interiér nachází
  • případně inspirační fotografie např. z časopisů, které Vás z nějakého důvodu upoutaly (s informací, co se Vám na nich líbí a proč)
  • Vaše kontaktní údaje