Návrh okenních dekorací

Výstupem projektu okenních dekorací je jejich podrobné zakreslení v měřítku – jak v 2D pohledu, tak v půdorysu, specifikace použitých materiálů, jejich spotřeby a cen, včetně kalkulace nákladů na jejich ušití a montáž.
V případě rozsáhlejších projektů lze zajistit spolupráci se specializovanou návrhářkou okenních dekorací.

 

Ukázka miniprojektu na řešení okenních dekorací v rodinném domě

 přehled všech služeb >