Koncepční návrh interiéru

Koncepční návrh interiéru je základní fází práce interiérového návrháře. Zahrnuje jak prostorové řešení interiéru (rozmístění nábytku a jiných zařizovacích předmětů) včetně ergonomie, tak koncept tvarově-barevně-materiálového řešení.

 

Prostorové řešení

V této fázi se pohybujeme ještě víceméně v teoretické rovině v tom smyslu, že i když budeme hovořit o sedačce, kuchyňské lince, stolu, posteli či jiných kusech nábytku, nebudeme mít na mysli konkrétní výrobek od konkrétního výrobce, ale pouze obecný prvek s určitou funkcí (a obvyklými rozměry). Můžeme dojít k velikostním doporučením některých zařizovacích předmětů, nicméně ještě nemáme na mysli přesné rozměry.

Budeme pracovat zejména s půdorysem řešené místnosti a  následně i s pohledy na jednotlivé stěny. Budeme se zamýšlet nad rozmístěním nábytku v několika variantách, naplněním funkce, či více funkcí daného prostoru, výhodami a nevýhodami jednotlivých variant. Naším úkolem bude upozornit Vás na ergonomické aspekty, zejména na dostatečnou šíři různých průchodů a komunikačních zón, výšky různých ploch a dosažitelnosti různých míst či úložných prostor.

Tvarově-barevně-materiálové řešení

Souběžně s prostorovým řešením, nebo po něm, začneme pracovat na konceptu daného prostoru.
Na trhu je velké množství výrobků různých barev, tvarů, materiálů apod. To znamená, že máme téměř neomezené možnosti, jak interiér zařídit. My ale budeme chtít najít takové zařizovací předměty a dekorace, které budou nejen dobře plnit požadovanou funkci, či funkce daného prostoru, ale budou spolu zároveň vytvářet jeden harmonický celek. Musíme proto naši cílovou skupinu nějak vymezit či specifikovat. K tomu slouží koncept.

Koncept nám určí, např. jakou barevnou kombinaci zvolíme, zda se budeme držet jednoduchých linií, či budeme vyhledávat křivky (a jaké), zda budeme volit jednolité plochy, či ornament a vzor, zda prostor necháme víceméně prázdný, či jej naopak zaplníme dekoracemi. Rovněž nám předurčí vhodné materiály. Koncept nám tedy definuje styl.
Koncept může mít různou podobu, od formulované myšlenky až po propracovanou koláž obrázků, fotografií či předmětů. Inspirací může být např. fotografie nějakého interiéru v časopise či na internetu, obrázek čehokoliv (s interiéry nesouvisejícího), nějaké zátiší.

Výstupy

Jako výstup této fáze můžete zpravidla očekávat zpracovanou finální variantu prostorového řešení v podobě půdorysu, 2D pohledů na jednotlivé stěny místnosti a 1 - 3 pohledy v perspektivě. To vše s naznačením barevného a materiálového řešení a případně se specifikací významných kusů nábytku.
Barevně-materiálové řešení může být blíže demonstrováno v podobě hromádky vzorků, či v případě velkých projektů i v podobě vzorkovnice (koláže).

přehled všech služeb >